راهنمای انتخاب پمپ خطی سیرکولاتور

ردیف
GRUNDFOS
WILO
DAB
حداکثر ارتفاع
حداکثر دبی
فاصله فلنچ
سایز دهانه
MODEL
MODEL
MODEL
m
m3/hr
mm
in
1
UPS 25-40 130
Star-RS 25/4-130
VA 25/130
3
2.71
130
1
2
UPS 25-30 180
Star-RS 25/4
VA 25/180
3
2.71
180
1
3
UPS 32-50 180
Star-RS 30/4
VA 25/180X
3
2.71
180
1
4
UPS 25-40 130
Star-RS 25/4-130
VA 35/130
3
4.3
130
1-1/4
5
UPS 25-40 180
Star-RS 25/4
VA 35/180
3
4.3
180
1-1/4
6
UPS 32-40 180
Star-RS 30/4
VA 35/180X
3
4.3
180
1-1/4
7
UPS 25-50 130
Star-RS 25/6-130
VA 55/130
5.4
4.2
130
1
8
UPS 25-50 180
Star-RS 25/6
VA 55/180
5.4
4.2
180
1
GRUNDFOS
WILO
DAB
حداکثر دبی
حداکثر ارتفاع
فاصله فلنچ
سایز دهانه
MODEL
MODEL
MODEL
m3/hr
m
mm
in
9
UPS 32-50 180
Star-RS 30/6
5.4
4.2
180
1-1/4
10
UPS 25-60 130
Star-RS 25/6-130
6.3
3
130
1
11
UPS 25-60 180
Star-RS 25/6
6.3
3
180
1
12
UPS 32-60 180
Star-RS 30/6
6.3
3
180
1-1/4
13
UPS 25-55 180
TOP-S 30/7
5.7
7.2
180
1
14
UPS 32-55 180
TOP-S 30/7
5.7
7.2
180
1-1/4
15
UPS 25-80 180
TOP-E 25/1-7
A 56/180 M
6.3
12
180
1
16
UPS 32-55 180
TOP-S 30/7
A 56/180 XM
6.3
12
180
1-1/4
GRUNDFOS
WILO
DAB
حداکثر دبی
حداکثر ارتفاع
فاصله فلنچ
سایز دهانه
MODEL
MODEL
MODEL
m3/hr
m
mm
in
17
UPS 25-80 180
TOP-E 25/1-7
8.25
7.2
180
1
18
UPS 32-80 180
TOP-S 30/10
8.25
7.2
180
1-1/4
19
UPS 25-120 180
TOP-E 30/1-10
11.3
12
180
1-1/4
20
UPS 40-50 F 250
TOP-S 40/4
5.7
7.2
250
1-1/2
21
UPS 40-50 F 250
TOP-S 40/4
5.9
7.2
250
1-1/2
22
UPS 40-50 F 250
TOP-S 40/4
B 56/250.40 M
6.35
12
250
1-1/2
23
UPS 40-50 F 250
TOP-S 40/4
B 56/250.40 T
6.4
7.2
250
1-1/2
24
UPS 40-80 F 250
TOP-S 40/7
8.25
7.2
250
1-1/2
25
UPS 40-80 F 250
TOP-S 40/7
8.25
7.2
250
1-1/2
26
TOP-S 40/7
11.3
12
250
1-1/2
GRUNDFOS
WILO
DAB
حداکثر ارتفاع
حداکثر دبی
فاصله فلنچ
سایز دهانه
MODEL
MODEL
MODEL
m
m3/hr
mm
in
27
TOP-S 40/7
11.3
12
250
1-1/2
28
UPS 40-60/2 F
TOP-S 40/7
BPH 60/250.40M
7.2
12
250
1-1/2
29
UPS 40-60/2 F
TOP-S 40/7
BPH 60/250.40T
7.6
12
250
1-1/2
30
UPS 40-120 F
TOP-S 40/10
BPH 120/250.40M
11
14.4
250
1-1/2
31
UPS 40-120 F
TOP-S 40/10
BPH 120/250.40T
12
14.4
250
1-1/2
32
UPS 50-60/2 F
TOP-S 50/7
BPH 60/280.50M
7.6
24
280
2
33
UPS 50-60/4 F
TOP-S 50/7
BPH 60/280.50T
7.6
24
280
2
34
UPS 50-120 F
BPH 120/280.50M
11.3
30
280
2
35
UPS 50-120 F
TOP-S 50/10
BPH 120/280.50T
11.7
30
280
2
36
UPS 65-120 F
TOP-S 65/13
BPH 120/340.65T
3.5
18
340
2-1/2
GRUNDFOS
WILO
DAB
حداکثر ارتفاع
حداکثر دبی
فاصله فلنچ
سایز دهانه
MODEL
MODEL
MODEL
m
m3/hr
mm
in
37
TP 40-30/4
IPL 40/130-0,25/4
KLM 40-300 M
3.4
7.2
250
1-1/2
38
TP 40-60/2
IPL 40/115-0,55/2
KLP 40-600 T
8.2
12
250
1-1/2
39
TP 40-90/2
IPL 40/115-0,55/2
KLP 40-900 T
10.2
12
250
1-1/2
40
TP 40-120/2
IPL 40/115-0,55/2
KLP 40-1200 M
13.7
14.4
250
1-1/2
41
TP 50-30/4
IPL 40/115-0,55/2
KLM 50-300 M
2.9
14.4
280
2
42
TP 50-60/4
IPL 50/130-0,37/4
KLM 50-600 T
5.4
18
280
2
43
TP 50-120/2
IPL 50/115-0,75/2
KLP 50-1200 T
12
24
280
2
44
TP 65-30/4
IPL 50/115-0,75/2
KLM 65-300 T
3.1
18
340
2
45
TP 65-60/4
IPL 50/115-0,75/2
KLM 65-600 T
5.5
24
340
2
46
TP 65-120/2
IPL 65/115-1,5/2
KLP 65-1200 T
12
36
340
2
47
TP 80-30/4
IPL 80/115-2,2/2
KLM 80-300 T
3.3
36
360
2-1/2
48
TP 80-60/4
IPL 80/115-2,2/2
KLM 80-600 T
5.7
48
360
2-1/2
49
TP 80-120/2
IPL 80/115-2,2/2
KLP 80-1200 T
11.8
60
360
2-1/2
GRUNDFOS
WILO
DAB
حداکثر ارتفاع
حداکثر دبی
ارتفاع پمپ
سایز دهانه
MODEL
MODEL
MODEL
m
m3/hr
mm
in

امتیاز کاربران به: راهنمای انتخاب پمپ خطی سیرکولاتور | (0نفر)

شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.
نظرات کاربران

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

مقایسه ( 0 مورد )