پمپ طبقاتی عمودی

شرکت مهندسی تراز انرژی مطنا به عنوان عاملیت فروش تخصصی انواع پمپ طبقاتی عمودی  و پمپ عمودی استیل محصول شرکت های گراندفوس و لوارا می باشد.به طور کلی پمپ های طبقاتی از جمله پمپ های بسیار کاربردی در صنعت تاسیسات می باشند.

ویژگی های پمپ طبقاتی عمودی  :

1- حجم و فضای کمتری را اشغال میکنند.

2- به دلیل نوع طراحی نیازی به همراستایی ندارند.

3- مصرف انرژی در آنها به شدت پایین است.

پارامتر های انتخاب پمپ طبقاتی عمودی :

  • کاربری پمپ
  • دبی و هد مورد نظر در نقطه کاری
  • فشار کار طراحی